ذغال افروز - فروش اینترنتی دستگاه ذغال افروز

ذغال افروز سفید

 • رنگ : سفید
 • همراه با دیمر تعیین درجه دما
 • قیمت : 120000 تومان

ذغال افروز سیاه

 • رنگ : سیاه
 • همراه با دیمر تعیین درجه دما
 • قیمت : 120000 تومان

ذغال افروز اسپرت

 • رنگ : اسپرت
 • همراه با دیمر تعیین درجه دما
 • قیمت : 120000 تومان

ذغال افروز سفید

 • رنگ : سفید
 • بدون دیمر با کلید روشن ، خاموش کن
 • قیمت : 100000 تومان

ذغال افروز سیاه

 • رنگ : سیاه
 • بدون دیمر با کلید روشن ، خاموش کن
 • قیمت : 100000 تومان

ذغال افروز اسپرت

 • رنگ : اسپرت
 • بدون دیمر با کلید روشن ، خاموش کن
 • قیمت : 100000 تومان